• page_banner

Lastnosti materiala

Vinidex ponuja informacije o lastnostih materiala, da lahko inženirji in oblikovalci pravilno določijo izdelek za določeno aplikacijo.

Lastnosti materiala vključujejo fizikalne lastnosti, kot so gostota in molekulska masa, električne in toplotne lastnosti ter mehanske lastnosti. Mehanske lastnosti, ki se običajno merijo s standardnimi preskusi, opisujejo reakcijo materiala na uporabljeno obremenitev in vključujejo lastnosti, kot so trdnost, duktilnost, udarna trdnost in žilavost.

Lastnosti materiala so lahko konstantne ali odvisne od ene ali več spremenljivk. Umetni materiali so viskoelastični in imajo mehanske lastnosti, ki so odvisne tako od časa nalaganja kot od temperature. Zato so plastične cevi, ki zahtevajo dolgo življenjsko dobo, zasnovane na podlagi svojih dolgoročnih in ne kratkoročnih mehanskih lastnosti.